Cách đăng ký dự thi

Tìm kiếm Khuôn mặt đại diện thương hiệu

Cách đăng ký: gửi mail về BTCthianh@gmail.com, tiêu đề: S2B + tên, trong đó ghi rõ:

  • họ tên, năm sinh, địa chỉ, hiện học/làm gì, chiều cao, số đo, tình trạng hôn nhân, số phone, link FB, các thành tích đã có
  • gửi kèm 5-8 hình đẹp (có hình toàn thân và chân dung, nếu có hình áo dài, bikini càng tốt)

Hạn chót: 11/01/2018.

Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Miss S2B Beauty